V našej farnosti je od piatka 23.5.2014 do pondelka 26.5.2014 putovná socha Fatimskej Panny Márie z Obišoviec.

Modlitebný program:

  • Stuľany:

Piatok 23.5.2014:
19:00 - Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
- Litánie loretánske
- Súkromné modlitby a rozjímania
21:00 – Ukončenie
Sobota 24.5.2014:
8:00 - Posvätné čítanie + slávnostný ruženec
- Súkromné modlitby a rozjímania
17:30 - Bohoslužba slova
- Litánie loretánske
- Ukončenie

  • Koprivnica:

Sobota 24.5.2014:
18:30 - Radostný ruženec
- Litánie loretánske
- Súkromné modlitby a rozjímania
21:00 -Ukončenie
Nedeľa 25.5.2014:
9:45 - Radostný ruženec
10:30 - Svätá omša
14:00 – Litánie loretánske
- Súkromné modlitby a rozjímania
18:00- Bohoslužba slova
- Ukončenie

  • Dubie:

Nedeľa 25.5.2014
19:00 - Májová pobožnosť
- Súkromné modlitby a rozjímania
21:00 – Ukončenie
Pondelok 26.5.2014
8:00 - Radostný ruženec
- Súkromné modlitby a rozjímania
16:30 - Bohoslužba slova
- Litánie loretánske
- Ukončenie