Nedeľa 17.12.2017 Kračúnovce - 15:00
Železník - 15:00
Pondelok 18.12.2017 Stuľany - 17:00
Koprivnica - 18:30
Utorok 19.12.2017 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
Streda 20.12.2017 Kalnište - 16:30
Lúčka - 16:30
Štvrtok 21.12.2017 Kuková - 16:30
Želmanovce - 16:30
Piatok 22.12.2017 Stropkov - 16:00