Pondelok 10.9.2018 Dobrovoľný deň pokánia
Utorok 11.9.2018 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Vysluhovanie sviatosti zmierenia po sv. omši
Streda 12.9.2018 Slávenie patrocínia kostola o 18:30
Štvrtok 13.9.2018 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Piatok 14.9.2018 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Sobota 15.9.2018 Modlitba sv. ruženca o 20:00