Vianočná akadémia - Koprivnica, 25.12.2014

Akadémia k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie - Koprivnica, 8. 12. 2013