Kriz v poli A2 web

Požehnanie úrody bude v sobotu 7.5. 2016 o 18:30 
pri kríži smerom do Buclovan.