spoved Štvrtok 22.3.2018 Kalnište - 16:30
Železník - 15:00
Lúčka - 16:00
Piatok 23.3.2018 Dubie - 15:30
Stuľany - 17:00
Koprivnica - 18:30
Sobota 24.3.2018 Marhaň - 8:00
Brezov - 10:30
Giraltovce - 14:00
Kračúnovce - 14:00
Nedeľa 25.3.2018 Stropkov - 15:00
Pondelok 26.3.2018 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
Utorok 27.3.2018 Kuková - 16:30
Želmanovce - 17:30