Utorok 24.11. 2015 Krížová cesta o 17:30
Streda 25.11. 2015 Celodenná adorácia od 8:00 do 20:00
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Štvrtok 26.11. 2015 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia o 17:30
Piatok 27.11. 2015 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Sobota 28.11. 2015 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 29.11. 2015 Relikvia sv. Ondreja
Pondelok 30.11. 2015 Slávenie titulu kostola