7.9.2015 PONDELOK
DOBROVOĽNÝ DEŇ POKÁNIA
8.9.2015 UTOROK
18:30 – KRÍŽOVÁ CESTA
9.9.2015 STREDA
18:30 - VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA
10.9.2015

ŠTVRTOK
8:00 – 17:30 - CELODENNÁ ADORÁCIA
15:00 - HODINA MILOSRDENSTVA

11.9.2015 PIATOK
18:30 - KAJÚCA POBOŽNOSŤ A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
12.9.2015 SOBOTA
9:30 – FATIMSKÁ SOBOTA