24.11.2014 PONDELOK
Relikvia sv. Ondreja
(sv. omša o 18:00 s otcom arcibiskupom)
25.11.2014 UTOROK
Dobrovoľný deň pokánia
26.11.2014 STREDA
Krížová cesta
27.11.2014

ŠTVRTOK
Celodenná adorácia
(15:00 Hodina milosrdenstva)

28.11.2014 PIATOK
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
29.11.2014 SOBOTA
Fatimská sobota