1.  V prípade potreby môžete kontaktovať na mobilnom t. č. 0907 463 618.