1. V prípade potreby ma môžete kontaktovať na mobilnom t. č. 0907 463 618. 
2. Vianočné oblátky budú k dispozícii k tretej adventnej nedeli.
3. Adventné spovedanie bude v tomto týždni v pondelok od 17:30 na Dubií, v kostole sv. Ondreja -  v stredu od 17:30 a v nedeľu od 15.00, v kostole Mena Panny Márie -  v piatok od 17:30 a v sobotu od 15:00