×

Výstrahy

JFile: :read: Nemôžem otvoriť súbor: https://www.tkkbs.sk/rss/vsetky
×

Správa

Failed loading XML...

1. V prípade potreby ma môžete kontaktovať na mobilnom t. č. 0907 463 618.

2. Nedeľná škola bude 15.3.2020 o 14:00 v Kostole sv. Ondreja.

3. Dnes je zbierka na charitu. PBZ.

4. V pôste sa modlíme pobožnosť krížovej cesty. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

6. Združenie Faustínum bude mať stretnutie v nedeľu 8.3.2020 o 15:00 v Kostole sv. Ondreja a formačné stretnutie na fare.

7. Spovedanie pred prvým piatkom:

Stuľany utorok od 17:00 do 18:00 a po sv. omši
Koprivnica streda od 17:00 do 18:00 a po sv. omši
Dubie pondelok od 16:30

 
Spovedanie chorých : Stuľany v stredu od 9:00, Koprivnica v piatok od 9:00.

8. Pohreb zomrelého Františka Kmeca bude dnes 1.3.2020 o 14:00 v dome smútku a na cintoríne.