pondelok - 18. marec, 2019
sv.omša - Dubie - 17:30 - Féria; + Ján Hudaček
utorok - 19. marec, 2019
sv. omša - Koprivnica - 18:30 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť; ZBP pre rodinu Moravcovcov a Kočišovcov
utorok - 19. marec, 2019
sv. omša - Stuľany - 17:30 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť; Poďakovanie a zbp pre Jozefa a jeho rodinu
streda - 20. marec, 2019
sv. omša - Koprivnica - 6:47 - Féria; + Alžbeta Maliková
piatok - 22. marec, 2019
sv.omša - Stuľany - 20:30 - Féria; Za zdravie a Božie milosti pre bohuznámych
sobota - 23. marec, 2019
sv.omša - Koprivnica - 7:30 - Féria; + Miroslav Holova
nedeľa - 24. marec, 2019
sv. omša - Dubie - 8:00 - Tretia pôstna nedeľa; Za farnosť
nedeľa - 24. marec, 2019
sv. omša - Stuľany - 9:15 - Tretia pôstna nedeľa; ZBP pre Máriu
nedeľa - 24. marec, 2019
sv.omša - Koprivnica - 10:30 - Tretia pôstna nedeľa; ZBP pre rodinu Tomáša Kertysa

1. V prípade potreby ma môžete kontaktovať na mobilnom t. č. 0907 463 618.

2. Nedeľná škola bude v nedeľu 24.3.2019 po pobožnosti krížovej cesty v kostole Mena Panny Márie.

3. V pôste sa modlíme pobožnosť krížovej cesty v piatok a v nedeľu. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

4. Nočné modlitebné bdenie bude v piatok v kostole Mena Panny Márie. Začiatok je o 20:30 svätou omšou.

5. Stretnutie Faustínum bude v nedeľu 17.3.2019 o 15:00.