pondelok - 09. december, 2019
sv. omša - Dubie - 17:00 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť; Za farnosť
pondelok - 09. december, 2019
sv. omša - Koprivnica - 19:00 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Poďakovanie za prežité roky v manželstve
pondelok - 09. december, 2019
sv. omša - Stuľany - 18:00 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť; ZBP pre bohuznáme rodiny
utorok - 10. december, 2019
sv. omša - Stuľany - 5:05 - Féria; + Jozef, Anna a starí rodičia Ferencovci
streda - 11. december, 2019
sv. omša - Koprivnica - 18:00 - Féria; + Miroslav Holova, 1. výročie
štvrtok - 12. december, 2019
sv. omša - Koprivnica - 5:05 - Féria; + Imrich Kočiš
sobota - 14. december, 2019
sv. omša - Stuľany - 7:30 - Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka; + Anna Fereková, 1. výročie
nedeľa - 15. december, 2019
sv. omša - Dubie - 8:00 - Tretia adventná nedeľa; Za farnosť
nedeľa - 15. december, 2019
sv. omša - Stuľany - 9:15 - Tretia adventná nedeľa; ZBP pre Františka a jeho rodinu
nedeľa - 15. december, 2019
sv.omša - Koprivnica - 10:30 - Tretia adventná nedeľa; + Bartolomej

1. V prípade potreby ma môžete kontaktovať na mobilnom t. č. 0907 463 618.

2. Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

3. Od soboty 15.12.2019 začína deviatnik k Svätej rodine so začiatkom o 17:00 ak nie je sv. omša.

4. Vianočné oblátky budú k dispozícii koncom týždňa.

5. Združenie Faustínum bude mať stretnutie v nedeľu 8.12.2019 o 15:00 v kostole Mena Panny Márie. Formačné stretnutie bude v zasadačke OÚ.

6. Nedeľná škola bude v nedeľu 15.12.2019 o 15.00 hod. v kostole Mena Panny Márie.