kostolSTUL Utorok 6.9.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:30.
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Streda 7.9.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia po sv. omši.
Štvrtok 8.9.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Piatok 9.9.2016 Výročie posviacky kostola 18:30.
Sobota 10.9.2016 Fatimská sobota 7:30.