Podľa nariadenia Konferencie biskupov Slovenska sú v dňoch 10.3 - 23.3.2020 zrušené všetky verejné bohoslužby. Preto v týchto dňoch nebudú v našej farnosti sv. omše, spoločné pobožnosti krížovej cesty, nedeľná škola a tiež stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
Viacej informácií na : https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/instrukcie-k-neverejnym-bohosluzbam-vysluhovaniu-sviatosti-a-navsteve-kostolov-1032020-%E2%80%93-2332020