Pondelok 28.10. 2019 Stuľany - 18.00
Koprivnica - 19.00
Utorok 29.10.2019 Kuková - 18.00
Želmanovce - 19.00
Streda 30.10.2019 Lúčka - 18.00
Kračúnovce - 19.00
Štvrtok 31.10.2019 Železník - 17.30
Dubie - 18.30