Koprivnica

Požehnávanie jedál v našej farnosti bude v sobotu 11. apríla 2020. Kostol v Koprivnici bude otvorený od 15:30 do 17:30. V tomto čase môžu veriaci prinášať jedlá do kostola tak, aby sa súčasne v kostole nezdržiavali viac ako štyri osoby. Samozrejme za dodržania doteraz platných hygienických nariadení. Košík s jedlom zostane v kostole. Požehnanie bude po 17:30 bez účasti veriacich, v zamknutom kostole. Pre jedlá si môžete prichádzať od 18:00.

Stuľany

Požehnávanie jedál v našej farnosti bude v sobotu 11. apríla 2020. Kostol v Stuľanoch bude otvorený od 15:00 hod. do 17:00. V tomto čase môžu veriaci prinášať jedlá do kostola tak, aby sa súčasne v kostole nezdržiavali viac ako štyri osoby. Samozrejme za dodržania doteraz platných hygienických nariadení. Košík s jedlom zostane v kostole. Požehnanie bude po 17.00 bez účasti veriacich, v zamknutom kostole. Pre jedlá si môžete prichádzať od 17:30.

Dubie

Požehnávanie jedál v našej farnosti bude v sobotu 11. apríla 2020. Kostol na Dubií bude otvorený od 17:00 do 18:00. V tomto čase môžu veriaci prinášať jedlá do kostola tak, aby sa súčasne v kostole nezdržiavali viac ako štyri osoby. Samozrejme za dodržania doteraz platných hygienických nariadení. Košík s jedlom zostane v kostole. Požehnanie bude po 18:00 bez účasti veriacich, v zamknutom kostole. Pre jedlá si môžete prichádzať od 18:30.