logo Program ľudových misií vo farnosti
KOPRIVNICA
25. február - 5. marec 2017


Sobota 25.2.2017
18:00 Koprivnica Spev a modlitba k Duchu Svätému
• Symbolické odovzdanie farnosti
• Modlitba za sväté misie
• Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI ADAM?

Nedeľa 26.2.2017
8:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
9:15 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10:30 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
15:00 Koprivnica - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
• Po ruženci stavovská náuka pre ženy
15:00 Stuľany - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
• Po ruženci stavovská náuka pre ženy
17:30 Koprivnica - Stretnutie s mládežou

Pondelok 27.2.2017
• Dopoludnia návšteva obecného úradu a základnej školy
18:00 Koprivnica - Sv. omša za účasti detí s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE
• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov
18:00 Stuľany - Sv. omša za účasti detí s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE
• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov
Utorok 28.2.2017
18:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
• Po sv. omši prednáška: „Katolícke manželstvo za dverami spálne"
Manželia z Ligy pár páru.
Streda 1.3.2017 Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia
17:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
18:00 Stuľny - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
Štvrtok 2.3.2017
18:00 Stuľany - Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé
18:00 Dubie - Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé
Piatok 3.3.2017
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie misií
• Dopoludnia návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE A MILOSRDENSTVO
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• Po sv. omši s udelením a požehnaním Červeného škapuliara
• Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA
18:00 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE A MILOSRDENSTVO
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• Po sv. omši s udelením a požehnaním Červeného škapuliara
Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA
Sobota 4.3.2017
15:00 Koprivnica - Stretnutie s mládežou
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie
18:00 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie
Nedeľa 5.3.2017
8:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
9:15 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10:30 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
• Po sv. omši záverečná ďakovná pobožnosť
• Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie
• Te Deum
• Požehnanie a uctenie misijného kríža

 

Možnosť prijať sviatosť zmierenia:

Koprivnica:
Utorok  9:00 - 11:00, 16:00 - 17:45
Streda  16.00 - 17:45
Štvrtok  9:00 - 11:00
Piatok   16:00 – 17:45

Stuľany:
Streda 9:00 - 11:00, 16:00 - 17:45
Štvrtok 16:00 - 17:45
Piatok  16:00 - 17:45

Dubie:
Utorok 17:00 - 17:45
Streda 17:00 - 17:45
Štvrtok 17:00 - 17:45