panna-mariaPočas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplne odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Úplne odpustky môžu veriaci získať napríklad pri každej pútnickej návšteve Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa zúčastnia na nejakom slávení alebo sa tam aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca. Zároveň sa dajú získať vo sviatky Panny Márie a na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2014. Jubilejný rok práve v tento deň vyvrcholí zverením sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

“Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.“