dubie kostol

 

Pondelok 2.10.2017

Deň pokánia a vysluhovanie
sviatosti zmierenia

Utorok 3.10.2017

Hodina Milosrdenstva o 15:00

Štvrtok 5.10.2017

Adorácia od 15:00 (Hodina
Milosrdenstva) do 18:00.

Piatok 6.10.2017

Krížová cesta o 18:30.

Sobota 7.102.17

Fatimská sobota o 10:00.

Slávenie titulu kostola o 10:30.