kostolSTUL Program duchovnej obnovy pred odpustovou slávnosťou
Najsvätejšieho mena Panny Márie 

Streda
6.9. 2017  

Hodina Milosrdenstva o 15.00 hod.
Štvrtok
7.9.2017

Celodenná adorácia od 8.00 hod. do 18:15
a vysluhovanie sviatosti zmierenia po sv. omši

Piatok
8.9.2017

Pobožnosť krížovej cesty o 19:00

Sobota
9.9.2017
Fatimská sobota o 9:45
Výročie posviacky kostola o 10:30
Nedeľa
10.9.2017
Slávenie patrocínia kostola o 10:30