Bratislava 11. marca (TK KBS) Latinské príslovie hovorí "qui bene distinguit, bene docet". Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Keďže zaznievajú tvrdenia o tom, že postoje Cirkvi sú zodpovedné za nástup radikálnych strán, rozhodli sme sa našich čitateľov pozvať k uvažovaniu. Prinášame možnosť vrátiť sa k niektorým článkom z nášho webu, a ich obsah ponúkame na konfrontáciu s témami, ktoré boli súčasťou volebných programov daných strán. Nasledujúce linky slúžia len ako príklad, avšak veríme, že pomôžu objasniť pochybnosti.

1. Postoj Cirkvi k migrantom a utečencom:

Arcibiskup Vasiľ: kázeň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 2015
Arcibiskup Zvolenský: Zastaňme sa nespravodlivo prenasledovaných
Nitriansky biskup Judák: Prispejme k atmosfére prijatia a poskytnutia pomoci
Iracké rodiny privítali v Košiciach traja biskupi Bober, Haľko a Lach
Utečenecká kríza: Biskupi diskutovali o spoločnom postupe v Európe
Vznikol nový portál o činnosti pracovnej skupiny KBS k utečeneckej kríze
Na stránke k utečeneckej kríze pribudli nové videá o kresťanoch v Iraku
Integráciu utečencov na Slovensku bude naďalej vykonávať katolícka charita

Pripomínať, čo na túto tému hovorí Svätý Otec, snáď nie je potrebné. Ďalšie desiatky článkov možno nájsť zadaním kľúčového slova "utecenci" do vyhľadávania na stránke TK KBS alebo kliknutím priamo na odkaz utecenci.kbs.sk

2. Postoj Cirkvi k Rómom

Slovenskí Rómovia poslali z baziliky v Ľutine pozdrav pápežovi Františkovi
V mariánskom Gaboltove sa skončil už 23. ročník celoslovenskej púte Rómov
O službe Cirkvi medzi Rómami aktívne debatovali v Spišskej Kapitule
Cirkev a Rómovia: Hlásať evanjelium na perifériách témou stretnutia biskupov
Pápež František: Pastorácia Rómov odráža Boží záujem o najslabších
Česká republika: Biskup Lobkowicz reaguje na rastúce napätie ohľadom Rómov.

Tieto a mnohé ďalšie články k danej téme možno nájsť po zadaní kľúčového slova "romovia" do nášho vyhľadávania. K tomu možno spomenúť napríklad dobre známu prácu Mariána Kuffu, Vlada Masláka, Petra Gombitu a mnohých ďaších katolíckych kňazov a rehoľníkov obetavo činných v tejto oblasti.

3. Postoj Cirkvi k vstupu do Európskej únie:

Pastiersky list biskupov Slovenska o Európskej integrácii
Cirkvi spoločne oslávili vstup SR do EÚ

4. Postoj Cirkvi k vstupu do NATO:

Vojenský ordinár na oslavách vstupu do NATO v Nitre

5. Postoj Cirkvi k tzv. povinnému očkovaniu

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku

6. Postoj Cirkvi k tragédii holokaustu

Súhrnné informácie možno nájsť v článku na TOMTO LINKU.

Možno ešte pripomenúť dobre známu skutočnosť, že časopis M Rosa, ktorý vydáva Magnificat Slovakia, nemá cirkevné schválenie a nesmie sa predávať v chrámoch, aby vo veriacich nevznikol dojem, že reprezentuje postoje Cirkvi. Tiež je verejne známe, že Aliancia za nedeľu je čisto občianske združenie, a v nijakom prípade cirkevná ustanovizeň. Cirkev však nemá kompetenciu na to, aby zakazovala občianske iniciatívy (rovnako nerozhoduje o tom, ktoré strany môžu alebo nemôžu vo voľbách kandidovať).

Bolo by iste možné dlho pokračovať, avšak pre ilustráciu pár uvedených príkladov hádam postačí. I keď sa motivácie jednotlivých voličov v parlamentných voľbách nedajú celkom objektívne zhodnotiť, máme možnosť sa nad nimi zamyslieť. Je zrejmé, že medzi voličmi všetkých strán, aj radikálnych, boli katolíci. Ak však porovnáme volebné programy radikálnych strán s postojmi Cirkvi, o ktorých hovoria články TK KBS, vyznieva to tak, že voliči, ktorí sa hlásia ku Katolíckej cirkvi (a k poslušnosti jej hierarchii) mohli tieto strany voliť skôr napriek svojim náboženským postojom, než kvôli nim.

Keď niekto povie, že viacerí voliči nevedeli rozlišovať, volili neinformovane a neuvážene, len na základe povrchných náboženských hesiel, nemusí sa mýliť. Zovšeobecnenie takéhoto tvrdenia na desiatky tisícov ľudí už ale niečím zaváňa. Je skutočne mysliteľné, aby radikálnej strane pomohli do parlamentu akurát pomýlení a vo viere zaslepení kresťania, zvlášť katolíci? Ťažko sa ubrániť dojmu, že skutočné príčiny ležia oveľa hlbšie (porov. komentár hovorcu k výsledkom parlamentných volieb).

V tomto kontexte pár slov k výzve, ktorú včera dostali predstavitelia cirkví. Signatári ich označili za alibistov. Podčiarkli spoluzodpovednosť oficiálnej Cirkvi za Kotlebu v parlamente - lebo ho nedala na "index". Popri tom, čo už bolo povedané: položme si otázku, odkiaľ sa vzalo presvedčenie, že frontálne použitie sily náboženskej autority voči danej strane by zdecimovalo jej prívržencov? Otázka je o to zaujímavejšia, keď sa za použitie danej autority vyslovujú takí, ktorí ju v iných prípadoch vôbec nerešpektujú, dokonca ňou verejne pohŕdajú a z cirkevných "indexov" sa len smejú. Nedovoľte radikálom, aby vás priahali do vlastného vozíka! My vám ukážeme, ktorý vozík máte ťahať...

V tejto chvíli postačí zdôraznenie, že Cirkev si veľmi dobre uvedomuje svoje miesto v spoločnosti i svoju spoluzodpovednosť za to ako táto spoločnosť vyzerá, aj z hľadiska jej vážnych problémov. Je vždy vďačná za pripomenutie tejto spoluzodpovednosti - aj od tých, ktorí o vlastnom podieli na nej z akýchkoľvek dôvodov zostávajú mlčať. Bez nevyhnutnosti poukazovať na druhých treba povedať, že Cirkev bola, je a bude proti všetkým prejavom extrémizmu, násilia a rasovej či náboženskej neznášanlivosti - a jej hlas v tomto smere mlčať určite nezostane.