Pondelok 25.11.2019 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Utorok 26.11.2019

Kajúca pobožnosť a vysluhovanie
sviatosti zmierenia o 18:30

Streda 27.11.2019 Výročie posviacky kostola, slávnosť  o 18.30
Štvrtok 28.11.2019

Celodenná adorácia od 7.30 hod. do 17:45

Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00

Piatok 29.11.2019 Pobožnosť krížovej cesty po sv. omši
Sobota 30.11.2019 Slávenie titulu kostola o 10:00