Pondelok
17.12.2018
Železník 17:00
Dubie 18:00
Utorok
18.12.2018
Lúčka 18:30
Kalnište 17:30
Streda
19.12.2018
Nemcovce 16:30
Harhaj 17:15
Hankovce 18:00
Štvrtok
20.12.2018
Kuková 17:00
Želmanovce 18:00
Piatok
21.12.2018
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:00
Sobota
22.12.2018
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Kračúnovce 14:00
Giraltovce 14:00
Nedeľa
23.12.2018
Stropkov 14:30