DUBIE Streda 5.10.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Štvrtok 6.10.2016 Krížová cesta 17:30
Piatok 7.10.2016 Adorácia od 15:00 (Hodina Milosrdenstva)
Odpustová slávnosť 18:30
Sobota 8.10.2016 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 9.10.2016 Slávenie titulu kostola 10:30