hrob

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“
Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva !