Pondelok

16. 12. 2019

Nemcovce od 17:00
Harhaj od 18:30
Hankovce od 18:30

Utorok

17. 12. 2019

Kuková od 17:00
Želmanovce od 18:30

Streda

18. 12. 2019

Stuľany od 17:00
Koprivnica od 18:30

Štvrtok

19. 12. 2019

Lúčka od 17:00
Kračúnovce od 18:30

Piatok

20. 12. 2019

Marhaň od 16:30
Brezov od 18:30

Sobota

21. 12. 2019

Kalnište od 8:30 
Giraltovce od 10:00

Nedeľa

 22.12.2019

Stropkov od 14:30

Pondelok

23.12.2019

Dubie od 16:30
Železník od 18:00