Na základe usmernenia Konferencie biskupov Slovenska sú sv. omše povolené pre 50% kapacity miest určených na sedenie. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách. Ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným sa odporúča, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.
V týchto obmedzených podmienkach si môžeme znovu uvedomiť, že naša viera sa nemeria podľa účasti na bohoslužbách, ale podľa tajomstva kríža, v ktorom je prítomný ten istý Kristus ako v Eucharistii. My sme tí, ktorí sa máme lámať, dávať a obetovať pre Cirkev. Lámať svoje sebectvo, dávať sa a obetovať v miere, ktorú nám predstavuje Ukrižovaný. My sa máme stávať Eucharistickým Kristom, ktorým sa sýtia všetci, ktorí potrebujú Božiu lásku. Otázka nie je či môžem ísť do kostola, ale či zapriem sám seba a vezmem svoj kríž a nasledujem Krista. Kristus, prítomný v mojom každodennom kríži, je ten istý ako v Eucharistii. Ale verím tomu?

Vykricnik

Na základe nariadenia Konferencie biskupov Slovenska je

od 15.10.2020 celoplošný zákaz verejného slávenia bohoslužieb.


V prípade sobášov, krstov a pohrebov kontaktujte farský úrad na mobilnom telefónnom čísle. Úmysly svätých omší budú slúžené priebežne a budú zverejnené na výveskách a na farskej internetovej stránke.

Kostoly v našej farnosti sú otvorené pre súkromnú modlitbu a adoráciu každý deň od 7:00 do 18:30.

 

Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách, t.z., že do odvolania nie sme povinní ísť v nedeľu na sv. omšu. Počet účastníkov na sv. omši v interiéri kostola je max. 50 osôb. Prednosť zúčastniť sa sv. omše majú tí, ktorých úmysel sa slúži. Biskupi odporúčajú ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.

Štvrtok
1.10.2020
Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Piatok
2.10.2020
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Sobota
3.10.2020
Fatimská sobota - 7:30
Nedeľa
4.10.2020
Prenesené slávenie titulu kostola - 10:30
Pondelok
5.10.2020
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Utorok
6.10.2020
Slávnostné vešpery zo slávnosti Ružencovej Panny Márie - 19:00
Streda
7.10.2020
Slávenie titulu kostola - 18:30
Pondelok 7.9.2020 Modlitba v Hodine milosrdenstva
Utorok 8.9.2020 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Streda 9.9.2020 Výročie posviacky kostola - 18:30
Štvrtok 10.9.2020 Celodenná adorácia  - 8:00 - 18:30 
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Piatok 11.9.2020 Slávnostné vešpery zo slávnosti Najsvätejšieho mena Panny Márie - 18:30
Sobota 12.9.2020 Slávenie titulu kostola - 10:00