Vykricnik

Na základe nariadenia Konferencie biskupov Slovenska je

od 15.10.2020 celoplošný zákaz verejného slávenia bohoslužieb.


V prípade sobášov, krstov a pohrebov kontaktujte farský úrad na mobilnom telefónnom čísle. Úmysly svätých omší budú slúžené priebežne a budú zverejnené na výveskách a na farskej internetovej stránke.

Kostoly v našej farnosti sú otvorené pre súkromnú modlitbu a adoráciu každý deň od 7:00 do 18:30.

 

Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách, t.z., že do odvolania nie sme povinní ísť v nedeľu na sv. omšu. Počet účastníkov na sv. omši v interiéri kostola je max. 50 osôb. Prednosť zúčastniť sa sv. omše majú tí, ktorých úmysel sa slúži. Biskupi odporúčajú ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.

Štvrtok
1.10.2020
Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Piatok
2.10.2020
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Sobota
3.10.2020
Fatimská sobota - 7:30
Nedeľa
4.10.2020
Prenesené slávenie titulu kostola - 10:30
Pondelok
5.10.2020
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Utorok
6.10.2020
Slávnostné vešpery zo slávnosti Ružencovej Panny Márie - 19:00
Streda
7.10.2020
Slávenie titulu kostola - 18:30
Pondelok 7.9.2020 Modlitba v Hodine milosrdenstva
Utorok 8.9.2020 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Streda 9.9.2020 Výročie posviacky kostola - 18:30
Štvrtok 10.9.2020 Celodenná adorácia  - 8:00 - 18:30 
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Piatok 11.9.2020 Slávnostné vešpery zo slávnosti Najsvätejšieho mena Panny Márie - 18:30
Sobota 12.9.2020 Slávenie titulu kostola - 10:00

 

organ dni

Kliknutím zväčšíte