kostolSTUL Utorok 7.9.2021 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Streda 8.9.2021 Vysluhovanie sviatosti zmierenia o 19:30
Štvrtok 9.9.2021 Výročie posviacky kostola o 18:30
Piatok 10.9.2021 Pobožnosť krížovej cesty o 18:30
Sobota 11.9.2021 Modlitba sv. ruženca o 7:30
Nedeľa 12.9.2021 Slávenie titulu kostola Mena Panny Márie o 10:30

 

VykricnikNa základe rozhodnutie okresného hygienika sa v okrese Bardejov od dnešného dňa až do odvolania zakazuje výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí.
Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a spoveď v nebezpečenstve smrti.

Na základe usmernenia Konferencie biskupov Slovenska sú sv. omše povolené pre 50% kapacity miest určených na sedenie. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách. Ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným sa odporúča, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.
V týchto obmedzených podmienkach si môžeme znovu uvedomiť, že naša viera sa nemeria podľa účasti na bohoslužbách, ale podľa tajomstva kríža, v ktorom je prítomný ten istý Kristus ako v Eucharistii. My sme tí, ktorí sa máme lámať, dávať a obetovať pre Cirkev. Lámať svoje sebectvo, dávať sa a obetovať v miere, ktorú nám predstavuje Ukrižovaný. My sa máme stávať Eucharistickým Kristom, ktorým sa sýtia všetci, ktorí potrebujú Božiu lásku. Otázka nie je či môžem ísť do kostola, ale či zapriem sám seba a vezmem svoj kríž a nasledujem Krista. Kristus, prítomný v mojom každodennom kríži, je ten istý ako v Eucharistii. Ale verím tomu?

Vykricnik

Na základe nariadenia Konferencie biskupov Slovenska je

od 15.10.2020 celoplošný zákaz verejného slávenia bohoslužieb.


V prípade sobášov, krstov a pohrebov kontaktujte farský úrad na mobilnom telefónnom čísle. Úmysly svätých omší budú slúžené priebežne a budú zverejnené na výveskách a na farskej internetovej stránke.

Kostoly v našej farnosti sú otvorené pre súkromnú modlitbu a adoráciu každý deň od 7:00 do 18:30.

 

Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách, t.z., že do odvolania nie sme povinní ísť v nedeľu na sv. omšu. Počet účastníkov na sv. omši v interiéri kostola je max. 50 osôb. Prednosť zúčastniť sa sv. omše majú tí, ktorých úmysel sa slúži. Biskupi odporúčajú ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.