Pondelok 9.9.2019 Výročie posviacky kostola
Utorok 10.9.2019 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15.
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00.
Streda 11.9.2019 Modlitba sv. ruženca o 19:30.
Štvrtok 12.9.2019 Slávenie titulu kostola


 

 

UTOROK PRED KVETNOU NEDEĽOU

9. 4. 2019
Železník 15:30
Kalnište 16:30
Lúčka 17:15

STREDA PRED KVETNOU NEDEĽOU

10. 4. 2019

Kuková 17:00
Želmanovce 18:00

ŠTVRTOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

11. 4. 2019

Harhaj 16:30
Nemcovce 17:15
Hankovce 18:00

PIATOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

12. 4. 2019
Dubie 16:00
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:30

SOBOTA PRED KVETNOU NEDEĽOU

13. 4. 2019
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Giraltovce 14:00
Kračúnovce 14:00

KVETNÁ NEDEĽA

14. 4. 2019
Stropkov 14:30

 

Pondelok
17.12.2018
Železník 17:00
Dubie 18:00
Utorok
18.12.2018
Lúčka 18:30
Kalnište 17:30
Streda
19.12.2018
Nemcovce 16:30
Harhaj 17:15
Hankovce 18:00
Štvrtok
20.12.2018
Kuková 17:00
Želmanovce 18:00
Piatok
21.12.2018
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:00
Sobota
22.12.2018
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Kračúnovce 14:00
Giraltovce 14:00
Nedeľa
23.12.2018
Stropkov 14:30