Pondelok

16. 12. 2019

Nemcovce od 17:00
Harhaj od 18:30
Hankovce od 18:30

Utorok

17. 12. 2019

Kuková od 17:00
Želmanovce od 18:30

Streda

18. 12. 2019

Stuľany od 17:00
Koprivnica od 18:30

Štvrtok

19. 12. 2019

Lúčka od 17:00
Kračúnovce od 18:30

Piatok

20. 12. 2019

Marhaň od 16:30
Brezov od 18:30

Sobota

21. 12. 2019

Kalnište od 8:30 
Giraltovce od 10:00

Nedeľa

 22.12.2019

Stropkov od 14:30

Pondelok

23.12.2019

Dubie od 16:30
Železník od 18:00

 

Pondelok 25.11.2019 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Utorok 26.11.2019

Kajúca pobožnosť a vysluhovanie
sviatosti zmierenia o 18:30

Streda 27.11.2019 Výročie posviacky kostola, slávnosť  o 18.30
Štvrtok 28.11.2019

Celodenná adorácia od 7.30 hod. do 17:45

Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00

Piatok 29.11.2019 Pobožnosť krížovej cesty po sv. omši
Sobota 30.11.2019 Slávenie titulu kostola o 10:00
Pondelok 28.10. 2019 Stuľany - 18.00
Koprivnica - 19.00
Utorok 29.10.2019 Kuková - 18.00
Želmanovce - 19.00
Streda 30.10.2019 Lúčka - 18.00
Kračúnovce - 19.00
Štvrtok 31.10.2019 Železník - 17.30
Dubie - 18.30
Utorok 1.10.2019 Hodina milosrdenstva - 15:00
Streda 2.10.2019 Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Štvrtok 3.10.2019 Hodina milosrdenstva - 15:00
Piatok 4.10.2019 Krížová cesta - 18:30
Sobota 5.10.2019 Fatimská sobota- 7:30
Nedeľa 6.10.2019 Prenesené slávenie titulu kostola - 11:00
Pondelok 7.10.2019 Slávenie titulu kostola - 18:30
Pondelok 9.9.2019 Výročie posviacky kostola
Utorok 10.9.2019 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15.
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00.
Streda 11.9.2019 Modlitba sv. ruženca o 19:30.
Štvrtok 12.9.2019 Slávenie titulu kostola