Podľa nariadenia Konferencie biskupov Slovenska sú v dňoch 10.3 - 23.3.2020 zrušené všetky verejné bohoslužby. Preto v týchto dňoch nebudú v našej farnosti sv. omše, spoločné pobožnosti krížovej cesty, nedeľná škola a tiež stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
Viacej informácií na : https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/instrukcie-k-neverejnym-bohosluzbam-vysluhovaniu-sviatosti-a-navsteve-kostolov-1032020-%E2%80%93-2332020

Pondelok

16. 12. 2019

Nemcovce od 17:00
Harhaj od 18:30
Hankovce od 18:30

Utorok

17. 12. 2019

Kuková od 17:00
Želmanovce od 18:30

Streda

18. 12. 2019

Stuľany od 17:00
Koprivnica od 18:30

Štvrtok

19. 12. 2019

Lúčka od 17:00
Kračúnovce od 18:30

Piatok

20. 12. 2019

Marhaň od 16:30
Brezov od 18:30

Sobota

21. 12. 2019

Kalnište od 8:30 
Giraltovce od 10:00

Nedeľa

 22.12.2019

Stropkov od 14:30

Pondelok

23.12.2019

Dubie od 16:30
Železník od 18:00

 

Pondelok 25.11.2019 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Utorok 26.11.2019

Kajúca pobožnosť a vysluhovanie
sviatosti zmierenia o 18:30

Streda 27.11.2019 Výročie posviacky kostola, slávnosť  o 18.30
Štvrtok 28.11.2019

Celodenná adorácia od 7.30 hod. do 17:45

Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00

Piatok 29.11.2019 Pobožnosť krížovej cesty po sv. omši
Sobota 30.11.2019 Slávenie titulu kostola o 10:00
Pondelok 28.10. 2019 Stuľany - 18.00
Koprivnica - 19.00
Utorok 29.10.2019 Kuková - 18.00
Želmanovce - 19.00
Streda 30.10.2019 Lúčka - 18.00
Kračúnovce - 19.00
Štvrtok 31.10.2019 Železník - 17.30
Dubie - 18.30