Na juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd, v údolí Koprivničky, leží starobylá farnosť Koprivnica, ktorá bola založená v roku 1245. Jej najstaršie dejiny sú spojené s pôsobením rádu cisterciánov na Slovensku. Historické pramene o Koprivnici uvádzajú zriadenie Opátstva sv. Egídia cisterciánmi. V 16. a 17. st. pôsobili v našej farnosti maďarskí protestantskí kňazi. K obnoveniu farnosti došlo v roku 1718 a farský kostol prešiel do rúk katolíkov. Odvtedy sú známe aj mená farárov a správcov farnosti. Do dnešných čias ich bolo 33, prvým z nich bol Philomela Mikuláš, ktorý pôsobil vo farnosti v rokoch 1718 -1724. Za ostatných 100 rokov to boli Palyó Michal, ThBc.: 1911 - 1915, Konrády Ladislav: 1915 - 1922, Urban Imrich: 1922 - 1935, Ortuta Ľudovít: 1935 - 1936, Ondrejčák Michal: 1936 - 1940, Pavlík Andrej: 1940-1979, Dudič Ján: 1979 - 1985, Veľas Jozef, Mgr.: 1985 - 1986 a 1988 - 1990, Onderko Andrej :199c - 1992, Čigáš Peter, Mgr. 1993 - 1997, Nistrian Michal, Mgr.: 1997 - 2012. Od roku 2012 je správcom farnosti Supek Milan, Mgr.

Pôvodne gotický farský kostol je. zasvätený apoštolovi Ondrejovi od roku 1520. Bol postavený začiatkom 14. storočia. V roku 1520 vyhorel a za krátky čas bol opravený. Do roku 1718 ostal bez väčších zmien. Až okolo roku 1748 bol barokizovaný. Dnešný vzhľad kostola určuje klasicistická prestavba, ktorú obnovili po roku 1914. Priestory kostola po opätovných zemetraseniach v rokoch 1808,1894 a 1914 zmenili svoj tvar, nie sú už zaklenuté a majú rovné stropy. Hlavný oltár bol neobarokový zo 60-tych rokov 19. storočia, s obrazom Ukrižovania sv. Ondreja apoštola, na spôsob vtedajšej historickej maľby od S. Petricha. V súčasnosti je z pôvodného oltára zachovaný už len samotný obraz. V roku 1994 bola urobená ďalšia úprava kostola a kostol bol zároveň konsekrovaný. V minulosti mali farnosti aj svetských patrónov. Jedným z patrónov našej farnosti bol Dessewffy Pál. Na miestnom cintoríne sa nachádza rodinná hrobka bývalých patrónov farnosti. Hroby bývalých patrónov sa nachádzajú aj pri farskom kostole. Počas histórie farnosti sa menili jej filiálne obce a menilo sa aj zloženie vierovyznaní. Filiálkami Koprivnice boli v minulosti obce: Budovaný, Dubie, Dukovce, Harhaj, Kochanovce, Kručov, Olšavce, Stuľany a Želmanovce. V súčasnosti má farnosť dve filiálne obce, a to Stuľany a Dubie. Ďalšou filiálkou sú Bucovany. Kostol v Stuľanoch je zasvätený Menu Panny Márie od roku 1906. Správa o kostole pochádza z roku 1543. Dňa 9.9.2012 bola vykonaná konsekrácia nového kostola. Od roku 1970 je postavený kostol vo filiálke Dubí e, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Z vierovyznaní boli zastúpení v minulosti hlavne rímskokatolíci, gréckokatolíci, evanjelici, kalvíni a židia. Súčasné zloženie obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: rímskokatolícke - 89,8%, evanjelické - 7,8% , gréckokatolícke -1,0% a pravoslávne -1,1%. Kedysi farnosť patrila do Šarišskej stolice a Toplianskeho dištriktu. V súčasnom období prináleží do Košickej arcidiecézy a Stropkovského dekanátu.

Eva Bogľarská, Anna Polčová