9.9.2014 UTOROK
VÝROČIE KONSEKRÁCIE - 18:30 - SV. OMŠA
10.9.2014 STREDA
18:30 – KRÍŽOVÁ CESTA
11.9.2014 ŠTVRTOK
7:30 – 18:30 - CELODENNÁ ADORÁCIA
8:00 - SPOVEĎ
18:30 - SPOVEĎ
12.9.2014 PIATOK
MENA P. MÁRIE – 18:30 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
13.9.2014 FATIMSKÁ SOBOTA
7:30 - ROZJÍMAVÝ RUŽENEC
8:00 - SV. OMŠA
14.9.2014 NEDEĽA
11:00 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA