UTOROK PRED KVETNOU NEDEĽOU

9. 4. 2019
Železník 15:30
Kalnište 16:30
Lúčka 17:15

STREDA PRED KVETNOU NEDEĽOU

10. 4. 2019

Kuková 17:00
Želmanovce 18:00

ŠTVRTOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

11. 4. 2019

Harhaj 16:30
Nemcovce 17:15
Hankovce 18:00

PIATOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

12. 4. 2019
Dubie 16:00
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:30

SOBOTA PRED KVETNOU NEDEĽOU

13. 4. 2019
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Giraltovce 14:00
Kračúnovce 14:00

KVETNÁ NEDEĽA

14. 4. 2019
Stropkov 14:30