Pondelok 1.10.2018 Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Utorok 2.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Streda 3.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Štvrtok 4.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Piatok 5.10.2018 Krížová cesta o 18:30
Sobota 6.10.2018 Fatimská sobota o 19:00
Nedeľa 7.10.2018 Slávenie titulu kostola o 10:30