V týždni od 12.10.2020 do 18.10.2020 - upratovanie skupina č. 11.