V týždni od 18.3.2019 do 24.3.2019 - upratovanie skupina č.10.