V týždni od 3.8.2020 do  9.8.2020 - upratovanie skupina č. 1.