V týždni od 9.12.2019 do 15.12.2019 - upratovanie skupina č. 10.