V týždni od 12.11.2018 do 18.11.2018 - upratovanie skupina č.9.