V týždni od 13.8.2018 do 19.8.2018 - upratovanie skupina č.13.