V týždni od 14.12.2020 do 20.12.2020 - upratovanie skupina č. 15.