V týždni od 27.1.2020 do 2.2.2020 - upratovanie skupina č. 17.