V týždni od 10.6.2019 do 16.6.2019 - upratovanie skupina č. 5.