V týždni od 13.5.2019 do 19.5.2019 - upratovanie skupina č. 1.