V týždni od 23.4.2018 do 29.4.2018 - upratovanie skupina č.14.