V týždni od 15.1.2018 do 21.1.2018 - upratovanie - skupina č. 2.