Pondelok 9.9.2019 Výročie posviacky kostola
Utorok 10.9.2019 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15.
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00.
Streda 11.9.2019 Modlitba sv. ruženca o 19:30.
Štvrtok 12.9.2019 Slávenie titulu kostola