Pondelok 26.11.2018 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Utorok 27.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Výročie posviacky kostola, slávnosť - 18:30
Streda 28.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Štvrtok 29.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Adorácia do 22:00
Piatok 30.11.2018 Slávenie titulu kostola
Sobota 1.12.2018 Slávenie patróna diecézy – katedrála Košice
Nedeľa 2.12.2018 Prenesené slávenie sv. Ondreja a uctenie relikvie