Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách, t.z., že do odvolania nie sme povinní ísť v nedeľu na sv. omšu. Počet účastníkov na sv. omši v interiéri kostola je max. 50 osôb. Prednosť zúčastniť sa sv. omše majú tí, ktorých úmysel sa slúži. Biskupi odporúčajú ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.