misie logo Program misijnej obnovy vo farnosti Koprivnica
8. - 11. marca 2018
Štvrtok 8.3.2018
Koprivnica 18.00 sv. omša s misijnou kázňou SVÄTOSŤ
• po sv. omši stretnutie s dospelými - téma: OVOCIE ŽIVOTA

Piatok 9.3.2018
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie duchovnej obnovy
• dopoludnia návšteva chorých vo farnosti, s vysluhovaním sviatostí
Dubie 18.00 sv. omša s misijnou kázňou: MILOSRDENSTVO
• od 17.00 možnosť sv. spovede
• od 17.30 krížová cesta
• vo sv. omši možnosť prijať sviatosť pomazania chorých
• po sv. omši adorácia
Stuľany 18.00 sv. omša s misijnou kázňou: MILOSRDENSTVO
• od 17.00 možnosť sv. spovede
• vo sv. omši možnosť prijať sviatosť pomazania chorých
• po sv. omši adorácia


Sobota 10.3.2018
Koprivnica/Stuľany od 9.00 - 10.30 možnosť sv. spovede
Koprivnica 18.00 sv. omša s misijnou kázňou KRST
• vo svätej omši bude obnova krstných sľubov (priniesť si sviece)
Stuľany 18.00 sv. omša s misijnou kázňou KRST
• vo svätej omši bude obnova krstných sľubov (priniesť si sviece)


Nedeľa 11.3.2018
Dubie 8.00 Sv. omša s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA
Stuľany 9.30 Sv. omša s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA
Koprivnica 11.00 Sv. omša s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA

 

PO ROKU TI BOH OPÄŤ PONÚKA ČAS ZASTAVIŤ SA A UROBIŤ NIEČO PRE SVOJU DUŠU.
NEODMIETNI TOTO POZVANIE!!!

pátri Vincentíni