Stuľany vznikli pred 13. storočím. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1420. Prvý kostol, o ktorom sa našli správy, bol z roku 1543. Stál na terajšom cintoríne. Bol to katolícky kostol. Bohoslužby vykonávali mnísi z Koprivnice. Na prelome 16. a 17. storočia plienilo a pálilo dediny rakúsko-uhorské vojsko a pravdepodobne zhorel aj tento kostol. Postupne do dediny prichádzali prisťahovalci, ktorí boli katolíkmi. Do roku 1905 sa tak rozmohli, že v dedine postavili nový kostol. Bol zasvätený Menu Panny Márie. Žilo tu cca 500 veriacich rímskokatolíckeho vierovyznania. Pôvodný kostol bol rozlohou malý, preto sa v júli roku 2004 začalo s výstavbou nového kostola. V roku 2012 bola výstavba ukončená. Dňa 09. 09. 2012 sa uskutočnila konsekrácia Rímsko-katolíckeho kostola Mena Panny Márie, ktorú celebroval košický arcibiskup J. E. Mons. Alojz Tkáč. Zároveň do farnosti nastúpil nový duchovný otec, Mgr. Milan Supek.
Z pôvodného kostola, ktorý bol zbúraný, sa do nového kostola preniesla socha Božského Srdca Ježišovho, socha sv. Františka, kríž, ktorý bol po pozlátení umiestnený na obetnom stole, organ, ktorý prešiel rekonštrukciou, vynovená krížová cesta, luster, ktorý bol umiestnený na chóre a taktiež tri zvony.
Arcibiskupský úrad v Trnave daroval 23. decembra 2014, pre filiálny kostol v Stuľanoch, relikvie sv. mučeníkov Felicissima a Agapita. Sviatok týchto mučeníkov v Ríme, Cirkev slávi 7. augusta a 30. júna 2015, pri slávení sv. omše, ktorú celebroval prof. ThDr. Ing. Anton Konečný PhD. z Košíc, boli relikvie umiestnené do relikviára, pri obetnom stole. V homílii bolo zdôraznené, čo sú to relikvie a aký majú význam pre Cirkev a veriacich. Slávenia Eucharistie sa zúčastnili veriaci z celej farnosti.