koprivnica-102-150x150  Štvrtok 24.11.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:45
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Piatok 25.11.2016 Krížová cesta 17:30
Sobota 26.11.2016 Slávenie patróna diecézy v Košickej katedrále a púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP
Nedeľa 27.11.2016 Hodina Milosrdenstva o 15:00
Pondelok 28.11.2016 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Utorok 29.11.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia o 18:00
Streda 30.11.2016 Slávenie titulu kostola a uctenie relikvie sv. Ondreja