Pondelok 7.9.2020 Modlitba v Hodine milosrdenstva
Utorok 8.9.2020 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Streda 9.9.2020 Výročie posviacky kostola - 18:30
Štvrtok 10.9.2020 Celodenná adorácia  - 8:00 - 18:30 
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Piatok 11.9.2020 Slávnostné vešpery zo slávnosti Najsvätejšieho mena Panny Márie - 18:30
Sobota 12.9.2020 Slávenie titulu kostola - 10:00