7.10.2014 UTOROK
18:00 - SLÁVENIE TITULU KOSTOLA
8.10.2014 STREDA
18:00 – KRÍŽOVÁ CESTA
9.10.2014 ŠTVRTOK
15:00 - HODINA MILOSRDENSTVA
ADORÁCIA DO 18:00 (SV.RUŽENEC - 17:30)
10.10.2014 PIATOK
18:00 – KAJÚCA POBOŽNOSŤ A VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI ZMIERENIA
11.10.2014 SOBOTA
7:30 - FATIMSKÁ SOBOTA A SV. OMŠA
12.10.2014 NEDEĽA
11:00 – SLÁVENIE TITULU KOSTOLA
9.9.2014 UTOROK
VÝROČIE KONSEKRÁCIE - 18:30 - SV. OMŠA
10.9.2014 STREDA
18:30 – KRÍŽOVÁ CESTA
11.9.2014 ŠTVRTOK
7:30 – 18:30 - CELODENNÁ ADORÁCIA
8:00 - SPOVEĎ
18:30 - SPOVEĎ
12.9.2014 PIATOK
MENA P. MÁRIE – 18:30 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
13.9.2014 FATIMSKÁ SOBOTA
7:30 - ROZJÍMAVÝ RUŽENEC
8:00 - SV. OMŠA
14.9.2014 NEDEĽA
11:00 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske
a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,
v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.


Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis
Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

 

Sample Image

V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy.

Sample Image

V našej farnosti je od piatka 23.5.2014 do pondelka 26.5.2014 putovná socha Fatimskej Panny Márie z Obišoviec.