Vykricnik

Na základe nariadenia Konferencie biskupov Slovenska je

od 15.10.2020 celoplošný zákaz verejného slávenia bohoslužieb.


V prípade sobášov, krstov a pohrebov kontaktujte farský úrad na mobilnom telefónnom čísle. Úmysly svätých omší budú slúžené priebežne a budú zverejnené na výveskách a na farskej internetovej stránke.

Kostoly v našej farnosti sú otvorené pre súkromnú modlitbu a adoráciu každý deň od 7:00 do 18:30.