Komunikácia a milosrdenstvo: plodné stretnutie

Milí bratia a sestry,

Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva k tomu, aby sme sa zamysleli nad vzťahom medzi komunikáciou a milosrdenstvom. Cirkev v spojení s Kristom je totiž živým vtelením milosrdného Boha a je pozvaná prežívať milosrdenstvo ako charakteristický prvok celej svojej existencie a svojho konania. To, čo hovoríme, a ako to hovoríme, každé slovo a každé gesto, by malo byť schopné ukázať všetkým Boží súcit, nežnosť a odpustenie.

Dôverovať milosrdnému Ježišovi ako Mária: „Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5)

Drahí bratia a sestry,

24. svetový deň chorých mi ponúka príležitosť, aby som sa zvlášť prihovoril vám, drahí chorí, a tým, ktorí sa o vás starajú.
Centrálne slávenie tohto dňa bude prebiehať vo Svätej zemi, preto navrhujem, aby sme sa tento rok zamýšľali nad evanjeliovým rozprávaním o svadbe v Káne (Jn 2, 1 – 11), kde Ježiš urobil na príhovor svojej Matky prvý zázrak. Zvolená téma – Dôverovať milosrdnému Ježišovi ako Mária: „Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5) – veľmi dobre zapadá do rámca mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

poster maly

betlehemkostol   Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán. Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Počujte, jak na nebesiach anjeli spievajú, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Utorok 24.11. 2015 Krížová cesta o 17:30
Streda 25.11. 2015 Celodenná adorácia od 8:00 do 20:00
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Štvrtok 26.11. 2015 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia o 17:30
Piatok 27.11. 2015 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Sobota 28.11. 2015 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 29.11. 2015 Relikvia sv. Ondreja
Pondelok 30.11. 2015 Slávenie titulu kostola