koprivnica-102-150x1502. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

opekacka

Pozývame vás na opekačku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26.6.2016 so začiatkom o 15:30.

Všetci ste vítaní !

Kriz v poli A2 web

Požehnanie úrody bude v sobotu 7.5. 2016 o 18:30 
pri kríži smerom do Buclovan.

Program

Streda 20.4.2016  Sv. omša Želmanovce o 18:00
Sv. ruženec v kostole Mena Panny Márie v Stuľanoch 
 Štvrtok 21.4.2016 Celodenná možnosť k osobnej modlitbe
Hodina milosrdenstva o 15:00
Sv. ruženec o 17:30
Sv. omša o 18:00
Mariánska pobožnosť v kostole Sv. Ondreja v Koprivnici
 Piatok 22.4.2016 Celodenná možnosť k osobnej modlitbe
Hodina milosrdenstva o 15:00
Sv. ruženec o 18:00
Sv. omša o 18:30
Mariánska pobožnosť v kostole Ružencovej Panny Márie na Dubií

 Sobota 23.4.2016

Celodenná možnosť k osobnej modlitbe
Sv. ruženec o 10:00
Sv. omša o 10:30
Ukončenie o 19:00