Bratislava 25. januára (TK KBS) Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS Mons. Milan Lach píše otvorený list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi a ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. List prinášame v plnom znení.

„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu" (Mt 9, 13)

Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom

1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom

V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie svätého roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva" (Misericordiae vultus, 17).

Komunikácia a milosrdenstvo: plodné stretnutie

Milí bratia a sestry,

Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva k tomu, aby sme sa zamysleli nad vzťahom medzi komunikáciou a milosrdenstvom. Cirkev v spojení s Kristom je totiž živým vtelením milosrdného Boha a je pozvaná prežívať milosrdenstvo ako charakteristický prvok celej svojej existencie a svojho konania. To, čo hovoríme, a ako to hovoríme, každé slovo a každé gesto, by malo byť schopné ukázať všetkým Boží súcit, nežnosť a odpustenie.

Dôverovať milosrdnému Ježišovi ako Mária: „Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5)

Drahí bratia a sestry,

24. svetový deň chorých mi ponúka príležitosť, aby som sa zvlášť prihovoril vám, drahí chorí, a tým, ktorí sa o vás starajú.
Centrálne slávenie tohto dňa bude prebiehať vo Svätej zemi, preto navrhujem, aby sme sa tento rok zamýšľali nad evanjeliovým rozprávaním o svadbe v Káne (Jn 2, 1 – 11), kde Ježiš urobil na príhovor svojej Matky prvý zázrak. Zvolená téma – Dôverovať milosrdnému Ježišovi ako Mária: „Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5) – veľmi dobre zapadá do rámca mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

poster maly