Utorok 24.11. 2015 Krížová cesta o 17:30
Streda 25.11. 2015 Celodenná adorácia od 8:00 do 20:00
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Štvrtok 26.11. 2015 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia o 17:30
Piatok 27.11. 2015 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Sobota 28.11. 2015 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 29.11. 2015 Relikvia sv. Ondreja
Pondelok 30.11. 2015 Slávenie titulu kostola

Pondelok 9.11. 2015 – sobota 14.11. 2015

290 EUR

V cene je zarátané:

  • autobusová doprava
  • 3 x nocľah v hoteli kategórie ***
  • 3 x raňajky
  • MESTSKÁ TURISTICKÁ TAXA V RÍME (povinný príplatok)
  • komplexné cestovné poistenie
  • sprievodca
  • slúchadlá k výkladu na 4 dni
  • rezervačný poplatok za registráciu skupiny pri vstupe do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne

1.10.2015 ŠTVRTOK
ADORÁCIA OD 15:00 (HODINA MILOSRDENSTVA)
2.10.2015 PIATOK
DOBROVOĽNÝ DEŇ POKÁNIA
3.10.2015 SOBOTA
7:30 - FATIMSKÁ SOBOTA
4.10.2015 NEDEĽA
11:00 – SLÁVENIE TITULU KOSTOLA
5.10.2015 PONDELOK
18:30 - KRÍŽOVÁ CESTA
6.10.2015 UTOROK
18:30 – KAJÚCA POBOŽNOSŤ
7.10.2015

STREDA
18:30 - ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

7.9.2015 PONDELOK
DOBROVOĽNÝ DEŇ POKÁNIA
8.9.2015 UTOROK
18:30 – KRÍŽOVÁ CESTA
9.9.2015 STREDA
18:30 - VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA
10.9.2015

ŠTVRTOK
8:00 – 17:30 - CELODENNÁ ADORÁCIA
15:00 - HODINA MILOSRDENSTVA

11.9.2015 PIATOK
18:30 - KAJÚCA POBOŽNOSŤ A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
12.9.2015 SOBOTA
9:30 – FATIMSKÁ SOBOTA

 

hrob

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“
Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva !