hrob

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“
Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva !

 

Drahí bratia a sestry!

Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať o novorodeniatkach, ktoré sa narodili v prvých sekundách začínajúceho roka. Pohľad na narodené dieťa, na jeho matku i otca, na ich nadšenie, radosť i dojatie je povzbudzujúci.

logo-rok-zzSvätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. Na Slovensku chystá aktivity k nemu koordinačný tím pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ a Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Začala napríklad modlitbová reťaz v kláštoroch a chystajú sa aj ďalšie aktivity.
Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od najvzdialenejšieho východu až po západ Slovenska.

24.11.2014 PONDELOK
Relikvia sv. Ondreja
(sv. omša o 18:00 s otcom arcibiskupom)
25.11.2014 UTOROK
Dobrovoľný deň pokánia
26.11.2014 STREDA
Krížová cesta
27.11.2014

ŠTVRTOK
Celodenná adorácia
(15:00 Hodina milosrdenstva)

28.11.2014 PIATOK
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
29.11.2014 SOBOTA
Fatimská sobota
7.10.2014 UTOROK
18:00 - SLÁVENIE TITULU KOSTOLA
8.10.2014 STREDA
18:00 – KRÍŽOVÁ CESTA
9.10.2014 ŠTVRTOK
15:00 - HODINA MILOSRDENSTVA
ADORÁCIA DO 18:00 (SV.RUŽENEC - 17:30)
10.10.2014 PIATOK
18:00 – KAJÚCA POBOŽNOSŤ A VYSLUHOVANIE
SVIATOSTI ZMIERENIA
11.10.2014 SOBOTA
7:30 - FATIMSKÁ SOBOTA A SV. OMŠA
12.10.2014 NEDEĽA
11:00 – SLÁVENIE TITULU KOSTOLA