1.10.2015 ŠTVRTOK
ADORÁCIA OD 15:00 (HODINA MILOSRDENSTVA)
2.10.2015 PIATOK
DOBROVOĽNÝ DEŇ POKÁNIA
3.10.2015 SOBOTA
7:30 - FATIMSKÁ SOBOTA
4.10.2015 NEDEĽA
11:00 – SLÁVENIE TITULU KOSTOLA
5.10.2015 PONDELOK
18:30 - KRÍŽOVÁ CESTA
6.10.2015 UTOROK
18:30 – KAJÚCA POBOŽNOSŤ
7.10.2015

STREDA
18:30 - ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

7.9.2015 PONDELOK
DOBROVOĽNÝ DEŇ POKÁNIA
8.9.2015 UTOROK
18:30 – KRÍŽOVÁ CESTA
9.9.2015 STREDA
18:30 - VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA
10.9.2015

ŠTVRTOK
8:00 – 17:30 - CELODENNÁ ADORÁCIA
15:00 - HODINA MILOSRDENSTVA

11.9.2015 PIATOK
18:30 - KAJÚCA POBOŽNOSŤ A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
12.9.2015 SOBOTA
9:30 – FATIMSKÁ SOBOTA

 

hrob

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“
Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva !

 

Drahí bratia a sestry!

Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať o novorodeniatkach, ktoré sa narodili v prvých sekundách začínajúceho roka. Pohľad na narodené dieťa, na jeho matku i otca, na ich nadšenie, radosť i dojatie je povzbudzujúci.

logo-rok-zzSvätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. Na Slovensku chystá aktivity k nemu koordinačný tím pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ a Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Začala napríklad modlitbová reťaz v kláštoroch a chystajú sa aj ďalšie aktivity.
Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od najvzdialenejšieho východu až po západ Slovenska.