ress

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi
a hojnosť zdravia vám všetkým vyprosujeme. 

 

Bratislava 11. marca (TK KBS) Latinské príslovie hovorí "qui bene distinguit, bene docet". Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Keďže zaznievajú tvrdenia o tom, že postoje Cirkvi sú zodpovedné za nástup radikálnych strán, rozhodli sme sa našich čitateľov pozvať k uvažovaniu. Prinášame možnosť vrátiť sa k niektorým článkom z nášho webu, a ich obsah ponúkame na konfrontáciu s témami, ktoré boli súčasťou volebných programov daných strán. Nasledujúce linky slúžia len ako príklad, avšak veríme, že pomôžu objasniť pochybnosti.

Spoločná deklarácia pápeža Františka a patriarchu Moskvy a celej Rusi Kirilla

„Milosť Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými" (2 Kor 13,13).

1. Z vôle Boha Otca, od ktorého pochádza každý dar, v mene nášho Pána Ježiša Krista, a s pomocou Ducha Svätého Utešiteľa, my, pápež František a Kirill, patriarcha Moskvy a celej Rusi, stretli sme sa dnes v Havane. Vzdávame vďaky Bohu oslávenému v Trojici, za toto stretnutie, prvé v dejinách.

Bratislava 25. januára (TK KBS) Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS Mons. Milan Lach píše otvorený list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi a ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. List prinášame v plnom znení.

„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu" (Mt 9, 13)

Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom

1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom

V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie svätého roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva" (Misericordiae vultus, 17).