DUBIE Streda 5.10.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Štvrtok 6.10.2016 Krížová cesta 17:30
Piatok 7.10.2016 Adorácia od 15:00 (Hodina Milosrdenstva)
Odpustová slávnosť 18:30
Sobota 8.10.2016 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 9.10.2016 Slávenie titulu kostola 10:30

1024px-Assisi San Francesco BW 2Assisi 20. septembra (RV) Svätý Otec František dnes pricestoval do rodiska sv. Františka, aby sa zúčastnil na záverečnej slávnosti medzináboženského stretnutia s názvom „Smäd po mieri", ktoré v spolupráci s miestnou Cirkvou a bratmi františkánmi organizuje Komunita sv. Egídia.

Rímsky biskup ešte pred príchodom do Assisi, počas rannej omše v Kaplnke sv. Marty, upozornil na pravý dôvod stretnutia: „Každý muž a žena zastupujúci všetky náboženstvá budú v Assisi nie kvôli divadlu, ale jednoducho kvôli tomu, aby sa modlili za pokoj" a dodal: „Dnes bude mať svet svoje centrum v Assisi pre deň modlitby, pokánia a náreku, lebo svet sa nachádza vo vojne... Boh otec všetkých, kresťanov i nekresťanov, chce pokoj. Neexistuje Boh vojny, ten, ktorý ju spôsobuje je diabol".

kostolSTUL Utorok 6.9.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:30.
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Streda 7.9.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia po sv. omši.
Štvrtok 8.9.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Piatok 9.9.2016 Výročie posviacky kostola 18:30.
Sobota 10.9.2016 Fatimská sobota 7:30.

 

 

koprivnica-102-150x1502. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.