koprivnica-102-150x150  Štvrtok 24.11.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:45
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Piatok 25.11.2016 Krížová cesta 17:30
Sobota 26.11.2016 Slávenie patróna diecézy v Košickej katedrále a púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP
Nedeľa 27.11.2016 Hodina Milosrdenstva o 15:00
Pondelok 28.11.2016 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Utorok 29.11.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia o 18:00
Streda 30.11.2016 Slávenie titulu kostola a uctenie relikvie sv. Ondreja

pamzosV dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

DUBIE Streda 5.10.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Štvrtok 6.10.2016 Krížová cesta 17:30
Piatok 7.10.2016 Adorácia od 15:00 (Hodina Milosrdenstva)
Odpustová slávnosť 18:30
Sobota 8.10.2016 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 9.10.2016 Slávenie titulu kostola 10:30

1024px-Assisi San Francesco BW 2Assisi 20. septembra (RV) Svätý Otec František dnes pricestoval do rodiska sv. Františka, aby sa zúčastnil na záverečnej slávnosti medzináboženského stretnutia s názvom „Smäd po mieri", ktoré v spolupráci s miestnou Cirkvou a bratmi františkánmi organizuje Komunita sv. Egídia.

Rímsky biskup ešte pred príchodom do Assisi, počas rannej omše v Kaplnke sv. Marty, upozornil na pravý dôvod stretnutia: „Každý muž a žena zastupujúci všetky náboženstvá budú v Assisi nie kvôli divadlu, ale jednoducho kvôli tomu, aby sa modlili za pokoj" a dodal: „Dnes bude mať svet svoje centrum v Assisi pre deň modlitby, pokánia a náreku, lebo svet sa nachádza vo vojne... Boh otec všetkých, kresťanov i nekresťanov, chce pokoj. Neexistuje Boh vojny, ten, ktorý ju spôsobuje je diabol".

kostolSTUL Utorok 6.9.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:30.
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Streda 7.9.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia po sv. omši.
Štvrtok 8.9.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Piatok 9.9.2016 Výročie posviacky kostola 18:30.
Sobota 10.9.2016 Fatimská sobota 7:30.