Utorok 1.10.2019 Hodina milosrdenstva - 15:00
Streda 2.10.2019 Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Štvrtok 3.10.2019 Hodina milosrdenstva - 15:00
Piatok 4.10.2019 Krížová cesta - 18:30
Sobota 5.10.2019 Fatimská sobota- 7:30
Nedeľa 6.10.2019 Prenesené slávenie titulu kostola - 11:00
Pondelok 7.10.2019 Slávenie titulu kostola - 18:30
Pondelok 9.9.2019 Výročie posviacky kostola
Utorok 10.9.2019 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15.
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00.
Streda 11.9.2019 Modlitba sv. ruženca o 19:30.
Štvrtok 12.9.2019 Slávenie titulu kostola


 

 

UTOROK PRED KVETNOU NEDEĽOU

9. 4. 2019
Železník 15:30
Kalnište 16:30
Lúčka 17:15

STREDA PRED KVETNOU NEDEĽOU

10. 4. 2019

Kuková 17:00
Želmanovce 18:00

ŠTVRTOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

11. 4. 2019

Harhaj 16:30
Nemcovce 17:15
Hankovce 18:00

PIATOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

12. 4. 2019
Dubie 16:00
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:30

SOBOTA PRED KVETNOU NEDEĽOU

13. 4. 2019
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Giraltovce 14:00
Kračúnovce 14:00

KVETNÁ NEDEĽA

14. 4. 2019
Stropkov 14:30