Pondelok 26.11.2018 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Utorok 27.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Výročie posviacky kostola, slávnosť - 18:30
Streda 28.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Štvrtok 29.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Adorácia do 22:00
Piatok 30.11.2018 Slávenie titulu kostola
Sobota 1.12.2018 Slávenie patróna diecézy – katedrála Košice
Nedeľa 2.12.2018 Prenesené slávenie sv. Ondreja a uctenie relikvie
NEDEĽA
28.10.2018
Kuková 14:30
Želmanovce 15:30
PONDELOK
29.10.2018
Lúčka 18:00
Kračúnovce 19:00
UTOROK
30.10.2018
Stuľany 18:00
Koprivnica 19:00
STREDA
31.10.2018
Dubie 17:30
Železník 18:30

 

Pondelok 1.10.2018 Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Utorok 2.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Streda 3.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Štvrtok 4.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Piatok 5.10.2018 Krížová cesta o 18:30
Sobota 6.10.2018 Fatimská sobota o 19:00
Nedeľa 7.10.2018 Slávenie titulu kostola o 10:30

 

 

Pondelok 10.9.2018 Dobrovoľný deň pokánia
Utorok 11.9.2018 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Vysluhovanie sviatosti zmierenia po sv. omši
Streda 12.9.2018 Slávenie patrocínia kostola o 18:30
Štvrtok 13.9.2018 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Piatok 14.9.2018 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Sobota 15.9.2018 Modlitba sv. ruženca o 20:00

 

 

resurrection

Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás
prameňom nádeje radosti a pokoja !