UTOROK PRED KVETNOU NEDEĽOU

9. 4. 2019
Železník 15:30
Kalnište 16:30
Lúčka 17:15

STREDA PRED KVETNOU NEDEĽOU

10. 4. 2019

Kuková 17:00
Želmanovce 18:00

ŠTVRTOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

11. 4. 2019

Harhaj 16:30
Nemcovce 17:15
Hankovce 18:00

PIATOK PRED KVETNOU NEDEĽOU

12. 4. 2019
Dubie 16:00
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:30

SOBOTA PRED KVETNOU NEDEĽOU

13. 4. 2019
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Giraltovce 14:00
Kračúnovce 14:00

KVETNÁ NEDEĽA

14. 4. 2019
Stropkov 14:30

 

Pondelok
17.12.2018
Železník 17:00
Dubie 18:00
Utorok
18.12.2018
Lúčka 18:30
Kalnište 17:30
Streda
19.12.2018
Nemcovce 16:30
Harhaj 17:15
Hankovce 18:00
Štvrtok
20.12.2018
Kuková 17:00
Želmanovce 18:00
Piatok
21.12.2018
Stuľany 17:00
Koprivnica 18:00
Sobota
22.12.2018
Marhaň 8:30
Brezov 10:30
Kračúnovce 14:00
Giraltovce 14:00
Nedeľa
23.12.2018
Stropkov 14:30

 

 

Pondelok 26.11.2018 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Utorok 27.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Výročie posviacky kostola, slávnosť - 18:30
Streda 28.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Štvrtok 29.11.2018 Modlitba v Hodine Milosrdenstva - 15:00
Adorácia do 22:00
Piatok 30.11.2018 Slávenie titulu kostola
Sobota 1.12.2018 Slávenie patróna diecézy – katedrála Košice
Nedeľa 2.12.2018 Prenesené slávenie sv. Ondreja a uctenie relikvie