NEDEĽA
28.10.2018
Kuková 14:30
Želmanovce 15:30
PONDELOK
29.10.2018
Lúčka 18:00
Kračúnovce 19:00
UTOROK
30.10.2018
Stuľany 18:00
Koprivnica 19:00
STREDA
31.10.2018
Dubie 17:30
Železník 18:30

 

Pondelok 1.10.2018 Deň pokánia a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Utorok 2.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Streda 3.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Štvrtok 4.10.2018 Hodina milosrdenstva o 15:00
Piatok 5.10.2018 Krížová cesta o 18:30
Sobota 6.10.2018 Fatimská sobota o 19:00
Nedeľa 7.10.2018 Slávenie titulu kostola o 10:30

 

 

Pondelok 10.9.2018 Dobrovoľný deň pokánia
Utorok 11.9.2018 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Vysluhovanie sviatosti zmierenia po sv. omši
Streda 12.9.2018 Slávenie patrocínia kostola o 18:30
Štvrtok 13.9.2018 Celodenná adorácia od 8:00 do 18:15
Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Piatok 14.9.2018 Modlitba v Hodine milosrdenstva o 15:00
Sobota 15.9.2018 Modlitba sv. ruženca o 20:00

 

 

resurrection

Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás
prameňom nádeje radosti a pokoja !

spoved Štvrtok 22.3.2018 Kalnište - 16:30
Železník - 15:00
Lúčka - 16:00
Piatok 23.3.2018 Dubie - 15:30
Stuľany - 17:00
Koprivnica - 18:30
Sobota 24.3.2018 Marhaň - 8:00
Brezov - 10:30
Giraltovce - 14:00
Kračúnovce - 14:00
Nedeľa 25.3.2018 Stropkov - 15:00
Pondelok 26.3.2018 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
Utorok 27.3.2018 Kuková - 16:30
Želmanovce - 17:30