Kriz v poli A2 web

Požehnanie úrody bude v sobotu 7.5. 2016 o 18:30 
pri kríži smerom do Buclovan.

Program

Streda 20.4.2016  Sv. omša Želmanovce o 18:00
Sv. ruženec v kostole Mena Panny Márie v Stuľanoch 
 Štvrtok 21.4.2016 Celodenná možnosť k osobnej modlitbe
Hodina milosrdenstva o 15:00
Sv. ruženec o 17:30
Sv. omša o 18:00
Mariánska pobožnosť v kostole Sv. Ondreja v Koprivnici
 Piatok 22.4.2016 Celodenná možnosť k osobnej modlitbe
Hodina milosrdenstva o 15:00
Sv. ruženec o 18:00
Sv. omša o 18:30
Mariánska pobožnosť v kostole Ružencovej Panny Márie na Dubií

 Sobota 23.4.2016

Celodenná možnosť k osobnej modlitbe
Sv. ruženec o 10:00
Sv. omša o 10:30
Ukončenie o 19:00

kerygma mala

ress

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi
a hojnosť zdravia vám všetkým vyprosujeme. 

 

Bratislava 11. marca (TK KBS) Latinské príslovie hovorí "qui bene distinguit, bene docet". Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Keďže zaznievajú tvrdenia o tom, že postoje Cirkvi sú zodpovedné za nástup radikálnych strán, rozhodli sme sa našich čitateľov pozvať k uvažovaniu. Prinášame možnosť vrátiť sa k niektorým článkom z nášho webu, a ich obsah ponúkame na konfrontáciu s témami, ktoré boli súčasťou volebných programov daných strán. Nasledujúce linky slúžia len ako príklad, avšak veríme, že pomôžu objasniť pochybnosti.