misie logo Program misijnej obnovy vo farnosti Koprivnica
8. - 11. marca 2018
Štvrtok 8.3.2018
Koprivnica 18.00 sv. omša s misijnou kázňou SVÄTOSŤ
• po sv. omši stretnutie s dospelými - téma: OVOCIE ŽIVOTA

Piatok 9.3.2018
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie duchovnej obnovy
• dopoludnia návšteva chorých vo farnosti, s vysluhovaním sviatostí
Dubie 18.00 sv. omša s misijnou kázňou: MILOSRDENSTVO
• od 17.00 možnosť sv. spovede
• od 17.30 krížová cesta
• vo sv. omši možnosť prijať sviatosť pomazania chorých
• po sv. omši adorácia
Stuľany 18.00 sv. omša s misijnou kázňou: MILOSRDENSTVO
• od 17.00 možnosť sv. spovede
• vo sv. omši možnosť prijať sviatosť pomazania chorých
• po sv. omši adorácia


Sobota 10.3.2018
Koprivnica/Stuľany od 9.00 - 10.30 možnosť sv. spovede
Koprivnica 18.00 sv. omša s misijnou kázňou KRST
• vo svätej omši bude obnova krstných sľubov (priniesť si sviece)
Stuľany 18.00 sv. omša s misijnou kázňou KRST
• vo svätej omši bude obnova krstných sľubov (priniesť si sviece)


Nedeľa 11.3.2018
Dubie 8.00 Sv. omša s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA
Stuľany 9.30 Sv. omša s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA
Koprivnica 11.00 Sv. omša s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA

 

PO ROKU TI BOH OPÄŤ PONÚKA ČAS ZASTAVIŤ SA A UROBIŤ NIEČO PRE SVOJU DUŠU.
NEODMIETNI TOTO POZVANIE!!!

pátri Vincentíni

 

Nedeľa 17.12.2017 Kračúnovce - 15:00
Železník - 15:00
Pondelok 18.12.2017 Stuľany - 17:00
Koprivnica - 18:30
Utorok 19.12.2017 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
Streda 20.12.2017 Kalnište - 16:30
Lúčka - 16:30
Štvrtok 21.12.2017 Kuková - 16:30
Želmanovce - 16:30
Piatok 22.12.2017 Stropkov - 16:00

 

 

ondrej Pondelok 27.11.2017 - Výročie posviacky kostola, slávnosť
Utorok 28.11.2017 - Hodina Milosrdenstva o 15:00.
Streda 29.11.2017 - Celodenná adorácia od 8:00 do 18:30. (o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Štvrtok 30.11.2017 - Slávenie titulu kostola
Piatok 1.12.2017 - Krížová cesta a uctenie relikvie sv. Ondreja po sv. omši
Sobota 2.12.2017 - Fatimská sobota
Nedeľa 3.12.2017 - Prenesené slávenie sv. Ondreja a uctenie relikvie
Koprivnica piatok 27.10.2017 - 19:00
Stuľany sobota 28.10.2017 - 10:30
Dubie sobota 28.10.2017 - 17:00
Kuková nedeľa 29.10.2017 - 14:00
Želmanovce nedeľa 29.10.2017 - 15:00
Lúčka pondelok 30.10.2017 - 19:00
Kračúnovce utorok 31.10.2017 - 19:00