pondelok 19.12.2016 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
utorok 20.12.2016 Kalnište - 16:30
Železník - 16:30
Lúčka - 16:30
streda 21.12.2016 Kuková - 16:30
Želmanovce - 16:30
koprivnica-102-150x150  Štvrtok 24.11.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:45
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Piatok 25.11.2016 Krížová cesta 17:30
Sobota 26.11.2016 Slávenie patróna diecézy v Košickej katedrále a púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP
Nedeľa 27.11.2016 Hodina Milosrdenstva o 15:00
Pondelok 28.11.2016 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Utorok 29.11.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia o 18:00
Streda 30.11.2016 Slávenie titulu kostola a uctenie relikvie sv. Ondreja

pamzosV dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

DUBIE Streda 5.10.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Štvrtok 6.10.2016 Krížová cesta 17:30
Piatok 7.10.2016 Adorácia od 15:00 (Hodina Milosrdenstva)
Odpustová slávnosť 18:30
Sobota 8.10.2016 Fatimská sobota 7:30
Nedeľa 9.10.2016 Slávenie titulu kostola 10:30