7.9.2015 PONDELOK
DOBROVOĽNÝ DEŇ POKÁNIA
8.9.2015 UTOROK
18:30 – KRÍŽOVÁ CESTA
9.9.2015 STREDA
18:30 - VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA
10.9.2015

ŠTVRTOK
8:00 – 17:30 - CELODENNÁ ADORÁCIA
15:00 - HODINA MILOSRDENSTVA

11.9.2015 PIATOK
18:30 - KAJÚCA POBOŽNOSŤ A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
12.9.2015 SOBOTA
9:30 – FATIMSKÁ SOBOTA

 

hrob

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“
Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva !

 

Drahí bratia a sestry!

Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať o novorodeniatkach, ktoré sa narodili v prvých sekundách začínajúceho roka. Pohľad na narodené dieťa, na jeho matku i otca, na ich nadšenie, radosť i dojatie je povzbudzujúci.

logo-rok-zzSvätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. Na Slovensku chystá aktivity k nemu koordinačný tím pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ a Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Začala napríklad modlitbová reťaz v kláštoroch a chystajú sa aj ďalšie aktivity.
Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od najvzdialenejšieho východu až po západ Slovenska.

24.11.2014 PONDELOK
Relikvia sv. Ondreja
(sv. omša o 18:00 s otcom arcibiskupom)
25.11.2014 UTOROK
Dobrovoľný deň pokánia
26.11.2014 STREDA
Krížová cesta
27.11.2014

ŠTVRTOK
Celodenná adorácia
(15:00 Hodina milosrdenstva)

28.11.2014 PIATOK
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
29.11.2014 SOBOTA
Fatimská sobota