kostolSTUL Utorok 6.9.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:30.
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Streda 7.9.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti
zmierenia po sv. omši.
Štvrtok 8.9.2016 Dobrovoľný deň pokánia
Piatok 9.9.2016 Výročie posviacky kostola 18:30.
Sobota 10.9.2016 Fatimská sobota 7:30.

 

 

koprivnica-102-150x1502. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

opekacka

Pozývame vás na opekačku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26.6.2016 so začiatkom o 15:30.

Všetci ste vítaní !

Kriz v poli A2 web

Požehnanie úrody bude v sobotu 7.5. 2016 o 18:30 
pri kríži smerom do Buclovan.