zmrtvych Radujte sa, ó kresťania,
v srdciach Vašich plesajte.
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ
aleluja spievajte.

Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný..." (Lk 1, 49)

Drahí bratia a sestry,

ill11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný..." (Lk 1, 49). Slávenie tohto dňa zaviedol Ján Pavol II. v roku 1992 a po prvý raz sa konalo práve v Lurdoch, 11. februára 1993. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im venujú – počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry. Každoročné slávenie tejto spomienky tiež dáva Cirkvi novú duchovnú silu čoraz lepšie uskutočňovať tú podstatnú časť jej misie, ktorou je služba tým najposlednejším – chorým, trpiacim, vylúčeným a odsunutým na okraj spoločnosti (porov. Ján Pavol II., motu proprio Dolentium hominum, 11. februára 1985, 1). Modlitby, slávenia Eucharistie a sviatosti pomazania chorých, spoločenstvo s chorými, bioetické a teologické študijné semináre, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Lurdoch, ponúkajú nový, dôležitý príspevok k tejto službe.

logo Program ľudových misií vo farnosti
KOPRIVNICA
25. február - 5. marec 2017


Sobota 25.2.2017
18:00 Koprivnica Spev a modlitba k Duchu Svätému
• Symbolické odovzdanie farnosti
• Modlitba za sväté misie
• Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI ADAM?

Nedeľa 26.2.2017
8:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
9:15 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10:30 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
15:00 Koprivnica - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
• Po ruženci stavovská náuka pre ženy
15:00 Stuľany - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
• Po ruženci stavovská náuka pre ženy
17:30 Koprivnica - Stretnutie s mládežou

Pondelok 27.2.2017
• Dopoludnia návšteva obecného úradu a základnej školy
18:00 Koprivnica - Sv. omša za účasti detí s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE
• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov
18:00 Stuľany - Sv. omša za účasti detí s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE
• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov
Utorok 28.2.2017
18:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
• Po sv. omši prednáška: „Katolícke manželstvo za dverami spálne"
Manželia z Ligy pár páru.
Streda 1.3.2017 Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia
17:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
18:00 Stuľny - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
Štvrtok 2.3.2017
18:00 Stuľany - Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé
18:00 Dubie - Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé
Piatok 3.3.2017
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie misií
• Dopoludnia návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE A MILOSRDENSTVO
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• Po sv. omši s udelením a požehnaním Červeného škapuliara
• Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA
18:00 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE A MILOSRDENSTVO
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• Po sv. omši s udelením a požehnaním Červeného škapuliara
Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA
Sobota 4.3.2017
15:00 Koprivnica - Stretnutie s mládežou
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie
18:00 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie
Nedeľa 5.3.2017
8:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
9:15 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10:30 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
• Po sv. omši záverečná ďakovná pobožnosť
• Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie
• Te Deum
• Požehnanie a uctenie misijného kríža

 

Možnosť prijať sviatosť zmierenia:

Koprivnica:
Utorok  9:00 - 11:00, 16:00 - 17:45
Streda  16.00 - 17:45
Štvrtok  9:00 - 11:00
Piatok   16:00 – 17:45

Stuľany:
Streda 9:00 - 11:00, 16:00 - 17:45
Štvrtok 16:00 - 17:45
Piatok  16:00 - 17:45

Dubie:
Utorok 17:00 - 17:45
Streda 17:00 - 17:45
Štvrtok 17:00 - 17:45

 

 

pondelok 19.12.2016 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
utorok 20.12.2016 Kalnište - 16:30
Železník - 16:30
Lúčka - 16:30
streda 21.12.2016 Kuková - 16:30
Želmanovce - 16:30