logo Program ľudových misií vo farnosti
KOPRIVNICA
25. február - 5. marec 2017


Sobota 25.2.2017
18:00 Koprivnica Spev a modlitba k Duchu Svätému
• Symbolické odovzdanie farnosti
• Modlitba za sväté misie
• Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI ADAM?

Nedeľa 26.2.2017
8:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
9:15 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10:30 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
15:00 Koprivnica - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
• Po ruženci stavovská náuka pre ženy
15:00 Stuľany - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
• Po ruženci stavovská náuka pre ženy
17:30 Koprivnica - Stretnutie s mládežou

Pondelok 27.2.2017
• Dopoludnia návšteva obecného úradu a základnej školy
18:00 Koprivnica - Sv. omša za účasti detí s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE
• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov
18:00 Stuľany - Sv. omša za účasti detí s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE
• Po sv. omši stavovská náuka pre mužov
Utorok 28.2.2017
18:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
• Po sv. omši prednáška: „Katolícke manželstvo za dverami spálne"
Manželia z Ligy pár páru.
Streda 1.3.2017 Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia
17:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
18:00 Stuľny - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)
Štvrtok 2.3.2017
18:00 Stuľany - Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé
18:00 Dubie - Slávnostná sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
• S požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara
• Po sv. omši ADORÁCIA na spôsob Taizé
Piatok 3.3.2017
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie misií
• Dopoludnia návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE A MILOSRDENSTVO
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• Po sv. omši s udelením a požehnaním Červeného škapuliara
• Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA
18:00 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE A MILOSRDENSTVO
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
• Po sv. omši s udelením a požehnaním Červeného škapuliara
Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA
Sobota 4.3.2017
15:00 Koprivnica - Stretnutie s mládežou
18:00 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie
18:00 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie
Nedeľa 5.3.2017
8:00 Dubie - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
9:15 Stuľany - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
10:30 Koprivnica - Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ
• Po sv. omši záverečná ďakovná pobožnosť
• Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie
• Te Deum
• Požehnanie a uctenie misijného kríža

 

Možnosť prijať sviatosť zmierenia:

Koprivnica:
Utorok  9:00 - 11:00, 16:00 - 17:45
Streda  16.00 - 17:45
Štvrtok  9:00 - 11:00
Piatok   16:00 – 17:45

Stuľany:
Streda 9:00 - 11:00, 16:00 - 17:45
Štvrtok 16:00 - 17:45
Piatok  16:00 - 17:45

Dubie:
Utorok 17:00 - 17:45
Streda 17:00 - 17:45
Štvrtok 17:00 - 17:45

 

 

pondelok 19.12.2016 Harhaj - 16:30
Nemcovce - 16:30
Hankovce - 17:30
utorok 20.12.2016 Kalnište - 16:30
Železník - 16:30
Lúčka - 16:30
streda 21.12.2016 Kuková - 16:30
Želmanovce - 16:30
koprivnica-102-150x150  Štvrtok 24.11.2016 Celodenná adorácia od 8:00 do 17:45
(o 15:00 Hodina Milosrdenstva)
Piatok 25.11.2016 Krížová cesta 17:30
Sobota 26.11.2016 Slávenie patróna diecézy v Košickej katedrále a púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP
Nedeľa 27.11.2016 Hodina Milosrdenstva o 15:00
Pondelok 28.11.2016 Výročie posviacky kostola, slávnosť
Utorok 29.11.2016 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia o 18:00
Streda 30.11.2016 Slávenie titulu kostola a uctenie relikvie sv. Ondreja

pamzosV dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).