Pondelok 7.9.2020 Modlitba v Hodine milosrdenstva
Utorok 8.9.2020 Kajúca pobožnosť a vysluhovanie sviatosti zmierenia - 18:30
Streda 9.9.2020 Výročie posviacky kostola - 18:30
Štvrtok 10.9.2020 Celodenná adorácia  - 8:00 - 18:30 
Modlitba v Hodine milosrdenstva - 15:00
Piatok 11.9.2020 Slávnostné vešpery zo slávnosti Najsvätejšieho mena Panny Márie - 18:30
Sobota 12.9.2020 Slávenie titulu kostola - 10:00

 

organ dni

Kliknutím zväčšíte

 

Koprivnica

Požehnávanie jedál v našej farnosti bude v sobotu 11. apríla 2020. Kostol v Koprivnici bude otvorený od 15:30 do 17:30. V tomto čase môžu veriaci prinášať jedlá do kostola tak, aby sa súčasne v kostole nezdržiavali viac ako štyri osoby. Samozrejme za dodržania doteraz platných hygienických nariadení. Košík s jedlom zostane v kostole. Požehnanie bude po 17:30 bez účasti veriacich, v zamknutom kostole. Pre jedlá si môžete prichádzať od 18:00.

Stuľany

Požehnávanie jedál v našej farnosti bude v sobotu 11. apríla 2020. Kostol v Stuľanoch bude otvorený od 15:00 hod. do 17:00. V tomto čase môžu veriaci prinášať jedlá do kostola tak, aby sa súčasne v kostole nezdržiavali viac ako štyri osoby. Samozrejme za dodržania doteraz platných hygienických nariadení. Košík s jedlom zostane v kostole. Požehnanie bude po 17.00 bez účasti veriacich, v zamknutom kostole. Pre jedlá si môžete prichádzať od 17:30.

Dubie

Požehnávanie jedál v našej farnosti bude v sobotu 11. apríla 2020. Kostol na Dubií bude otvorený od 17:00 do 18:00. V tomto čase môžu veriaci prinášať jedlá do kostola tak, aby sa súčasne v kostole nezdržiavali viac ako štyri osoby. Samozrejme za dodržania doteraz platných hygienických nariadení. Košík s jedlom zostane v kostole. Požehnanie bude po 18:00 bez účasti veriacich, v zamknutom kostole. Pre jedlá si môžete prichádzať od 18:30.

 

 

 

 

Podľa nariadenia Konferencie biskupov Slovenska sú v dňoch 10.3 - 23.3.2020 zrušené všetky verejné bohoslužby. Preto v týchto dňoch nebudú v našej farnosti sv. omše, spoločné pobožnosti krížovej cesty, nedeľná škola a tiež stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
Viacej informácií na : https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/instrukcie-k-neverejnym-bohosluzbam-vysluhovaniu-sviatosti-a-navsteve-kostolov-1032020-%E2%80%93-2332020